Přehled znaleckých oborů

 • ve stavebnictví, strojírenství, zemědělství, dopravě, hornictví, elektrotechnice
 • ochrana životního prostředí a přírody, měření emisí, znečištění ovzduší, exhalace
 • letecká, městská, silniční, vodní, železniční, skladiště, překladiště
 • pravost, ryzost
 • nábytek, dřevo, výroba, kvalita
 • ceny, odhady, investice, mzdy, peněžnictví, pojišťovnictví, racionalizace, plánování, účetní evidence, ceny movitých věcí, ocenění nemovitostí, ocenění pozemků, ocenění lesních porostů, ocenění motorových vozidel, ocenění strojů, ocenění techniky, ocenění výpočetní techniky, ocenění podniků
 • spotřební elektronika, přístroje, audio, rádia, televize, záznamová zařízení, elektronické hudební nástroje, hrací automaty, kamerové systémy, měřící přístroje, zabezpečnovací systémy
 • spotřební elektrotechnika, slaboproudé systémy, požádní systémy, hromosvody, elektrické zařízení, rozvody elektrické energie, silnoproud, slaboproud, svařování, rozvody, regulační systémy, řídící systémy, elektroinstalace, vytápění
 • měření, regulace, kotle, plyn, vytápění, tepelné zdroje, úspora energie, rozvody energie obnovitelné zdroje, fotovoltaika, poruchy, škody způsobené bleskem, izolace
 • mapy, atlasy, plány, katastr nemovitostí, měření, výpočty
 • hutní výrobky, analýza materiálů, analýza výrobků, metalurgie
 • umělé hmoty, hnojiva, chemie, výroba léčiv
 • ozáření osob z radonu, jeho produktů přeměny a dalších přírodních radionuklidů
 • výroba, použití a kvalita materiálů
 • počítačová kriminalita, IT, software, bezpečnost a ochrana dat, forenzní analýzy, mechanoskopie, metalografie, daktyloskopie, otisky prstů, zbraně, balistika, genetika, analýza DNA, písmo, expertizy, trasologie (boty, váha osoby podle stop atd.), mechanoskopie (zámky, čím byly otevřené, jaký nástroj byl použitý na vypáčení atd.), biologie, chemie, daktyloskopie, elektrotechnika (vznik požáru v důsledku zkratu), atd.
 • oprava obuvi, kvalita, jakost, výrobky z kůže, kožená galanterie
 • software, informační systémy, programové vybavení, výpočetní technika, informační technologie, analýza dat, bezpečnost a ochrana dat, technické vybavení počítačů, hardware, PC, počítače, mobilní telefony, inforamce, internet, e-mail, kryptografie, analýza hlasu, datové komunikace, automaty
 • těžba dřeva, myslivost, lesní porosty, škody, škůdci, krasné dřeviny, škody způsobené zvěří, škody na zvěři
 • klimatologie
 • kobalová technika, škody na zboží v důsledku vadného balení
 • ekologie, vlivy na životní prostředí, odpadové hospodářství, sanace, znečištění, kontaminace, jakost vody, recyklace, elektroodpady, skládky, průmyslové odpady, desinfekce, deratizace, hluk, podzemní vody, dendrologie, arboristika, mykologie
 • tuhá paliva, kapalná paliva, biopaliva, plyn
 • výroba, zpracování
 • průmyslové vzory, zlepšovací návrhy, patenty, vynálezy, ochranné známky, know-how, průmyslové právo, licence, průmyslové vlastnictví, označení původu
 • ruční písmo, strojové písmo, doklady, písemnosti, psací stroje
 • cukrovarnictví, konzervování potravin, pálené lihoviny, maso, nealkoholické nápoje, pekařství, pivovarnictví, jedlé tuky, zkoumání potravin
 • požádní ochrana, požádní ochrana staveb, přičiny požáru, požární odolnost konstrukcí, kominářství, prevence, rozvody tepla a kouře
 • evropské průmyslové právo k vynálezům, průmyslovým vzorům a užitným vzorům, právo arabských zemí, islámské právo, mezinárodní právo soukromé, obchodní a rodinné
 • projektování, architektura, autorství projektů, územní plánování, byty, dopravní stavby, průmyslové stavby, obytné stavby, osvětlení, větrání
 • jakost pohonných hmot, maziv, speciálních kapalin
 • ploché sklo, leptané sklo, bižuterie, pece pro výrobu skla
 • kadeřnictví, holičství, pohřebnictví, úklidové služby, sociální služby, kominictví, pedikúra, manikúra
 • náboženství, rasismus, extremismus, fašismus, neonacismus, neofašismus
 • filatelie, poštovní známky, rádiové sítě, telekomunikační sítě, telekomunikace, optické a vysokorychlostní přenosy informací, datové spoje, sdělovací a přenosové sítě
 • sport, sportovní zařízení, sportovní potřeby, sportovní kynologie, technický stav, bezpečnost
 • stavební materiál, stavby inženýrské, dopravní, důlní, těžební, obytné, průmyslové, vodní, zemědělské, energetická zařízení
 • technický stav motorových vozidel, autoopravárenství, stroje, zařízení
 • balistika, pyrotechnika, ohňostroje, pyrotechnické donucovací prostředky, nástražné výbušné systémy, výbušniny, munice, trhaviny, zbraně, lovecké zbraně, střelnice
 • jazykověda, pedagogika, psychologie, televize, tisk, dramatické umění, literární umění, výtvarné umění, estrády, varieté
 • analýza tabákových výrobků, pravost, plagiátorství
 • technický stav spotřebičů a zařízení, zabezpečovací technika a zařízení, ochrana majetku a osob, technika, tepelná technika, zbraně, spotřební zboží, zařízení, plynová zařízení, vytápění, hudební nástroje, technologie, přístroje
 • kvalita oděvů, reklamace oděvů, textilní výroba, vady textilu, jakost, prádlo, čalouněný nábytek, konfekce
 • geologie, zemní plyn, nafta, nerosty, uhlí
 • kvalita tisku, polygrafické stroje, kvalita, pravost
 • numismatika, mince, bankovky, medaile, restaurátorství, kamenosochařství, starožitnosti, umění
 • čistota vod, meliorace, rybářství, rybnikářství
 • ochrana utajovaných informací, spisová služba, archivní služba
 • epidemiologie, farmakologie, genetika, hematologie, hygiena, chirurgie, interna, orthopedie, pediatrie, porodnictví, pracovní úrazy, nemoci z povolání, psychiatrie, sexuologie, soudní lékařství, toxikologie
 • chmelařství, ovocnářství, zahradnictví, včelařství, veterinářství, vinařství, rostlinná výroba, živočišná výroba
Nelíbí se Vám tradiční řazení do oborů a odvětví?